Om Brittisk Långhår

Britten är en gammal kattras som har sitt ursprung från England.  Det sägs att den är en utvecklad ras från den inhemska katten som man tror har bott där sedan den romerska ockupationen. (40 år e Jesus födelse) Katten var som i många andra länder en stark och robust katt som kunde hålla borta gnagare från spannmål och från marknader med mat. Harrisson Wier som verkade i England anses vara den som är grundaren till denna ras. Han var också den första kattuppfödare som verkade professionellt. Han förvandlade denna oansenliga gatukatt till en katt med stamtavla. Harrison var även den som bestämde reglerna för den första kattutställningen som man höll 1871 i England.

Tack vare honom så blev Britten väldigt populär att visa upp på  kattutställningar i England under slutet av 1800-talet. Under krigsåren från första och andra världskrigen hade man inte råd eller ens möjlighet att hålla på med kattavel och kattbeståndet minskade. När livet började återgå till det normala igen började engelsmännen notera en kraftig nedgång av rasen och man beslöt sig då för att korsa in perser i rasen för att inte den skulle utrotas helt.

Då persern är en långhårskatt så föddes det nu långhårs britter i korthårs kullar. En positiv effekt av detta var att genpolen breddades och man började även nu jobba på en förändring av standarden och efter många års hårt avelsarbete har man räddat rasen och man har också med den fått en syskonras till Brittisk korthår det Brittiska Långhåret. Även i idag så får uppfödarna överraskningar ibland då i en kull där det förväntas enbart korthåriga så föds det kattungar som är långhåriga. Anledningen till detta är att långhårsgenen är ett recessivt anlag och kan dyka upp i kullar där en av föräldrarna har långhårsgenen.

Idag bedriver man målmedvetet avel med endast långhåriga britter. För att avla fram den långhåriga britten så krävs det att båda föräldrarna bär på långhårsgenen. Idag sägs det att britten är den mest populära rasen i Sverige och den finns i många olika färger och varianter. I slutet på 1800-talet fanns bara britten i blått. Det är den färg fortfarande är väldigt populär på britten, framförallt på de korthåriga.

Brittisk Långhår blev godkänd som ras i SVERAK september 2017 men har varit godkänd inom WCF under många år, därav anledningen till att  flesta BLH fortfarande är registrerade i SNRF. Idag har Brittisk Långhår blivit mer och mer populär och i SVERAK ser man en fördubbling av antalet registrerade BLH från 78 (2016)-151 (2017) och de syns också mer idag på SVERAK anslutna utställningar. Det enda som skiljer långhårsbritten från korthårsbritten är pälsens längd